Seurakunnan uskontunnustus

Apostolinen uskontunnustus
Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Jumalan ja ihmisen tarkoitus
Jumalan tarkoitus on kirkastaa Hänen omaa nimeänsä ja nauttia itsestään iankaikkisesti. (Jes. 43:6-7; 48:11; Jes. 49:3; Ps. 19; 139:13-16; Ps. 106: 7-8; Hes. 36:22-23; Joh. 14:13; Joh. 17:4; Joh. 17:1; 13:31-32; Joh. 16:13-14; 1 Piet. 4:11; Matt. 16:27; 24:30; Ilm. 21:23). Niinpä ihmisenkin tarkoitus on kirkastaa Jumalaa ja nauttia Hänestä aina (Jes. 43:6-7; Ps. 37:4;1 Kor 10:31; Fil 1:20-21)

Raamattu
Me uskomme että Raamatun Vanha (39 kirjaa) ja Uusi Testamentti (27 kirjaa) ovat inspiroitu Jumalan Sana, joka on ylin auktoriteetti elämässä ja uskossa. Se on täysin virheetön alkuperäisissä kirjoituksissa (2 Tim. 3:16, 17; 2 Piet. 1:20, 21; Matt. 5:18; Joh. 16:12, 13).

Kolmiyhteinen Jumala
Me uskomme yhteen kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on iankaikkisesti ollut olemassa kolmessa persoonassa – Isä, Poika ja Pyhä Henki – yhtäläiset substanssissa, voimassa, kunniassa ja täydellisyydessä (5. Moos. 6:4; 2 Kor. 13:14).

Isä-Jumala
Me uskomme Isään Jumalaan, joka on ääretön, täydellinen pyhyydessään, viisaudessaan, voimassaan ja rakkaudessaan. Uskomme, että Hän on suvereeni, tietää ja tuntee kaikki asiat, jotka tulevat tapahtumaan, Hän kuulee rukoukset ja vastaa niihin, ja Hän pelastaa kaikki ihmiset jotka tulevat Hänen luokseen Jeesuksen Kristuksen kautta

Kristuksen Persoona ja työ
Uskomme että Herra Jeesus Kristus, iankaikkinen Jumalan Poika, tuli ihmiseksi ja silti pysyi Jumalana. Pyhä Henki siitti Hänet ja Hän syntyi Neitsyt Mariasta. Uskomme että Herramme Jeesus Kristus kärsi sijaiskuoleman ristillä syntisten ihmisten puolesta. Fyysisen ylösnousemuksensa jälkeen Hän ilmestyi opetuslapsille, jonka jälkeen Hänet nostettiin taivaaseen, jossa Hän on nyt ylistetty Jumala, joka hallitsee Isä-Jumalan oikealla puolella. Hän on täydellinen ylipappi, joka rukoilee puolestamme ja auttaa meitä. Uskomme Jeesuksen toiseen fyysiseen takaisintuloon, jolloin Hän tulee tuomitsemaan elävät ja kuolleet (Joh. 1:1–2, 14; Luuk 1:35; Room. 3:24; 1 Piet. 2:24; Efes. 1:7; 1 Piet. 1:3–5; Apt.1:9, 10; Hebr. 7:25; Hebr. 9:24; Room. 8:34; 1 Joh. 2:1–2; 1 Piet. 4:5; Room. 14:9; 2 Tim. 4:1).

Pyhä Hengen työ
Me uskomme että Pyhä Henki on persoona, joka tulee Jumalasta ja Kristuksesta. Hän todistaa maailman synnistä. Hän on yliluonnollinen persoona uudestisyntymisessä, kastamalla kaikki uskovat. (Joh. 16:8–11; 2 Kor. 3:6; 1 Kor. 12:12–14; Room. 8:9; Edes. 5:18). Pyhä Henki asuu uskovassa ihmisessä antaen hengellisiä lahjoja, rohkaisten ja kirkastaen Kristusta.

Pelastus
Me uskomme, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi hyvänä, mutta Aatamin kautta koko ihmiskunta lankesi syntiin, ja tuli näin kokonaisvaltaisesti turmeltuneeksi ja joutui erilleen Jumalasta. Synnin seuraus on fyysinen, hengellinen ja iankaikkinen kuolema. Kaikki ihmiset ovat syntyneet syntisinä luonnostaan ja tekevät syntiä omasta tahdostaan. Ne ihmiset jotka myöntävät syntisyytensä pyhän Jumalan edessä, tekevät parannuksen ja luottavat Jeesukseen Kristukseen heidän pelastajanaan, ovat uudestisyntyneet Pyhästä Hengestä ja näin tulevat uusiksi luomuksiksi. Näin heidät on vapautettu iankaikkisesta kadotuksesta ja he saavat iankaikkisen elämän. (1 Moos. 1:26, 27; Room. 3:22, 23; 5:12; Ef. 2:1–3, 12).

Uskomme että pelastus on Jumalan lahja. Ihminen pelastuu Kristuksen sovitustyön ansiosta yksin armosta, joka otetaan vastaan uskon kautta. Vanhurskautuksessa uskova ihminen saa Kristuksen täydellisen vanhurskauden osakseen ja tämä on meidän hyväksymisemme ainut lähde suhteessa vanhurskaaseen Jumalaan. Vanhurskautus on ainutkertainen ja lopullinen tapahtuma, jossa Jumala julistaa syntisen ihmisen vanhurskaaksi Kristuksen sovitustyön tähden (Ef. 2:8–10; Joh. 1:12; Ef. 1:7; 1 Piet. 1:18–19). Vanhurskaus ei ole ihmisen sisällä, vaan ulkopuolella tapahtunut teko, joka on imputoitu uskoville ihmisille.

Pyhittäytyminen on uskovassa ihmisessä tapahtuva jumalallinen muutos kohti Kristuksen kaltaisuutta. Yksin Kristuksen tähden vanhurskautetut ihmiset tuottavat Hengen hedelmää.

Kirkastuminen on pelastuksen kulminoituminen, kun vapahdettu ihminen pääsee lopulliseen siunattuun tilaan Kristuksen läsnäoloon taivaassa. (Joh. 6:37–40; 10:27–30; Room. 6:1-8;8:1, 38, 39; 1 Kor. 1:4–8; 1 Piet. 1:5; Room. 13:13, 14; Gal. 5:13; Tiit. 2:11–15).

Seurakunta
Me uskomme että seurakunta on Kristuksen ruumis, hengellinen organismi, joka koostuu kristillisen tunnustuksen tehneistä ja kastetuista henkilöistä. Kuulumme Kristuksen universaaliin seurakuntaan, jonka ruumiillistuma on paikallisseurakunnat. Emme ole ainut, emmekä paras paikallisseurakunta. (Efes. 1:22, 23; 5:25–27; 1 Kor. 12:12–14; 2 Kor. 11:2; Apt. 14:27; 18:22; 20:17; 1 Tim. 3:1–3; Tiitus 1:5–11). Uskomme paikallisseurakuntien autonomiaan ilman mitään ulkopuolista kontrollia, mutta haluamme toimia myös yhteistyössä muitten kristillisten paikallisseurakuntien ja yhteisöjen kanssa. (Apt. 13:1–4; 15:19–31; 20:28; Room. 16:1,4; 1 Kor. 3:9, 16; 1 Kor. 5:4–7, 13; 1 Piet. 5:1–4). Me harjoitamme uskovien kastetta ja Herran ehtoollista Raamatun opetuksen mukaisina seurakunnan todistuksina. (Matt. 28:19, 20; Apt. 2:41, 42; Apt. 18:8; 1 Kor. 11:23–26). Seurakunta on Jumalan säätämä organismi, jonka tehtävä on julistaa ja levittää Jeesuksen Kristuksen Evankeliumia kaikille ihmisille ja kansoille.

Sukupuoliroolit
Opetamme, että Jumala on luonut miehen ja naisen omaksi kuvakseen ja tasa-arvoisiksi. Niin kuin kolmiyhteinen Jumala on substanssissa sama mutta rooleissa eri, niin uskomme myös miehen ja naisen eri funktioihin ja tehtäviin perheessä ja seurakunnassa. Opetamme, että on miehen vastuu johtaa perhettä ja seurakuntaa uskollisesti Jumalan Sanalla palvellen.

Seurakunnan johtajien ja paimenten/vanhempien/opettajien tehtävät kuuluvat miehelle. Seurakunnan kokouksissa, joissa kaikki ovat läsnä, Sanan opettajan ja saarnaajan roolin kuuluu miehelle (1 Tim. 2:15). Kaikissa muissa tehtävissä naiset voivat palvella, ja rohkaistaan palvelemaan, seurakuntaa ja maailmaa omilla armoituksillaan, mukaan lukien opettaminen naisille ja lapsille.

Seurakuntatyö ja hengelliset lahjat
Uskomme, että Jumala on kaikkivaltias antamaan kaikkia Hengen lahjoja niin kuin Hän haluaa. Jokaisen uskovan vastuu on kasvattaa ja kehittää Jumalan antamia lahjoja, jotta hän voi rakentaa muita ihmisiä. Uskomme, että tietyt lahjat eivät ole oleellisempia, eivätkä osoita erityistä Pyhä Hengen läsnäoloa tai välttämättä hengellistä kypsyyttä. (1 Kor. 12:7, 11, 13; Efes. 4:7–8). Uskomme, että Jumala kuulee meidän rukouksemme ja vastaa uskon rukoukseen sairaitten ja heikkojen puolesta Hänen oman tahtonsa mukaan (Joh. 15:7; 1 Joh. 5:14, 15). Jokaisella uskovalla on etuoikeus ja vastuu palvella toisia lahjoilla ja armolla, jotka Jumala on antanut (Room. 12:1–8; 1 Kor. 13; 1 Piet. 4:10–11).

Viimeiset Ajat
Uskomme että Jumala tuo omalla ajallaan maailman loppuun. Jeesus Kristus palaa takaisin ja kaikki kuolleet nostetaan ylös, jonka jälkeen Hän tulee tuomitsemaan kaikki ihmiset. Ei-vanhurskautetut ihmiset tuomitaan helvettiin, joka on iankaikkinen kärsimyksen paikka. Vanhurskautetut ihmiset saavat palkinnon ja asuvat iankaikkisesti taivaassa Herran läsnäolossa (Jes. 2:4; 11:9; Matt. 16:27; 18:8-9; 19:28).